สิ่งที่ได้จากวิชานี้

posted on 18 Jun 2016 10:41 by kanyanat2546

       1.ได้รู้จักแหล่งการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะเว็ปไซด์ทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น smile

 ทำให้เราได้เรียนรู้การนำไฟล์ขึ้น การบันทึกไฟล์ต่างๆ และทำให้เราได้พบเจอกับเพื่อนๆหรือพี่ๆที่ทำงานเกี่ยวกับการศึกษาเหมือนกัน และได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งความรู้บางอย่างเราก็ยังไม่ทราบมาก่อน นั่นทำให้เราได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นและโลกทรรศน์ของเราก็กว้างขวางมากยิ่งขึ้นด้วย และเว็ปthailis ซึ่งเป็นเว็ปของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสืบค้นข้อมูลการวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท ทำให้ข้าพเจ้าสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการทำวิจัยได้ง่ายขึ้น

       2. การได้ทำงานกลุ่มร่วมกัน ทำให้เกิดการกระจายงาน(แบ่งงานกันทำ)และทำให้รู้จักกันมากขึ้น เกิดความสามัคคีกันในกลุ่มมากยิ่งขึ้น surprised

        การpresentงานของแต่ละกลุ่มทำให้ข้าพเจ้าได้ประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะแต่ละกลุ่มที่ได้รับงานไปทำนั้น หัวข้อของแต่ละกลุ่มย่อมแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มที่ทำเกี่ยวกับE-bookซึ่งน่าสนใจมากๆเพราะมีการนำเอาการปฏิบัติจริงมาให้ดูด้วย ทำให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นและทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าE-bookแท้จริงแล้วเป็นเช่นไร ส่วนกลุ่มของข้าพเจ้าก็ทำเกี่ยวกับโปรแกรมProShow Gold  ทำให้ทราบเกี่ยวกับลูกเล่นต่างๆของโปรแกรมนี้มากยิ่งขึ้น

           3. ได้รู้เกี่ยวกับโปรแกรมบางโปรแกรมที่ไม่เคยได้ใช้มาก่อน wink เช่นโปรแกรม Picasa3 ซึ่งเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการจัดเก็บรูปภาพ การตกแต่งรูปภาพ ซึ่งโปรแกรมนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้ปรับแก้รูปที่ตาแดง หรือบางรูปที่ไม่สวย โปรแกรมนี้ก็สามารถทำให้รูปของข้าพเจ้าออกมาสวยได้ ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงที่แนะนำโปรแกรมดีๆให้แก่ข้าพเจ้า  และอีกโปรแกรมที่สำคัญและจำเป็นสำหรับข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก นั่นก็คือ โปรแกรม Mindjet MindManager เพราะโปรแกรมนี้สามารถนำไปประยุกต์กับการเรียนการสอนของข้าพเจ้าได้ ทำให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเวลานำไปสอนเด็กๆที่โรงเรียน และย่นระยะเวลาในการสอนได้อีกด้วย เพราะข้าพเจ้าไม่ต้องใช้เวลาไปเขียนบนกระดานก็สามารถเปิดคอมพิวเตอร์แล้วก็ฉายผ่านโปรเจ็กเตอร์ให้เด็กๆดูได้และทำให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 

ที่มา:www.l3nr.org

 

ที่มา:parkchanyoel.exteen.com

edit @ 18 Jun 2016 12:57:45 by Fresh

Comment

Comment:

Tweet

โต้ย ได้เเรงอกไป

#1 By Pia cool on 2016-06-21 11:16